Κ.Μπίγαλης Live(Opening Party) @Sail in by Magnifico(Κ.Αχαία | 13.7