“Στην Υγειά Μας” , full moon version LIVE@ Ruelle (Πάτρα)| 9.7