Αλέξης Νείρος & Ψιλοπούλου @ Όλα the club(Περιστέρι)-28/12