Αλκοολικές οι Πέμπτες @ Kou kou bar (Ν. Φιλαδέλφια) 16/10