Αλκοολικές οι Πέμπτες @ Kou Kou Bar (Ν. Φιλαδέλφια) | 18/12