Αλκοολικές οι Πέμπτες @ Kou Kou Bar (Ν. Φιλαδέλφια) 20/11