Απαγορευμένο Party Opening @ Ola ελληνικά Χαλάνδρι 6/11.