COME TO TROIKA @ AURORA CAFE CLUB (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) 29/3