Δημήτρης Περιπάνος Live @ Κίονες (Περιφεριακός Γαλατσίου) | 08/12