Φωτιά Με Φωτιά Saturday Party @ Alea El Verano (Αιγάλεω) | 08/12