Με δύο προσθήκες στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα η Arena @Arena The Place (Patra)