Μέρα Νύχτα Λιώμα … @ Vega (x-Shisha) Πειραιάς | 4/04