ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ @ oLa Ελληνικά (Νέα Σμύρνη) | 29.12.2014