“Τάξη του ’89… 25 χρόνια μετά…@ Central Square(Ήλιον)| 10/10